Låt dig inspireras! Med kraft!!

NYA ÄVENTYR VÄNTAR!
Snart finns här min nya hemsida. Men eftersom jag älskar äventyr och upplevelser kan det dröja lite... ;-)

www.expeditionsresor.se kan du läsa mer om mitt bolag och se vilka härliga äventyr du själv kan följa med på!


Boka Ola Skinnarmo som föredragshållare!
En av Sveriges mest anlitade och mest uppskattade föreläsare, Ola ger dig ett inspirerande, energigivande och träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet och humor berättar han om sina expeditioner och drar sylvassa paralleller från sina äventyr till din verklighet. Tankar du direkt kan omsätta i din vardag.

Nå ända fram med ett leende på läpparna!
Låt dig inspireras - med kraft

· Att förena flera viljor för att nå gemensamma mål.
· Vikten av att sätta delmål för att nå ända fram.
· Att leva i nuet för att kunna möta framtiden.
· Ensam är stark men tillsammans med andra blir vi oövervinneliga.
· Att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning trots tuffa omständigheter.

- Konsten är att nå ända fram, med ett leende på läpparna, säger Ola.

- Jag vill att min föreläsning skall öppna upp ögonen och fungera som en vitamininjektion för alla som lyssnar, säger Ola och han vill belysa möjligheten att lösa det omöjliga och dela med sig av sina erfarenheter hur han lyckades med detta.

- Genom mental styrka, målfokusering och motivation kan du lyckas med det omöjliga. 

Under Olas föreläsning blandar han prat med så väl rörliga bilder (video) som stillbilder i en multimediapresentation. Han föreläser och visar bilder från sina olika äventyr. Ola väver samman sina olika expeditioner och inspirerar alla att skapa sitt eget äventyr. 

 Kontakta Ola: ola@skinnarmo.com

 

 

STORA OCH SMÅ ÄVENTYR AB

Ynglingagatan 12
113 47 Stockholm
Sweden
E-post: ola@skinnarmo.com

 

Upphovsrätten © 2012 till denna webbplats tillhör Ola Skinnarmo. Alla rättigheter förbehålls.